Du är här:// Startsidan / Handledning / Tekniska hjälpmedel / Tips och uppgifter

Tekniska hjälpmedel

Tips och uppgifter

Läs med yngre barn boken ”Filip får en hörapparat” av A. Tremmel (1985). eller "Emma berättar" av Marit Haunss(1999).

Prata om hörapparatens beståndsdelar arbetsblad 5 (pdf 524kb). Rita av den egna hörapparaten och sätt ut namn på delarna.

Se videon: "Min hörsel Min hörapparat" (del 3) 1999.

Hörapparatspåsen: Lägg ner hörapparatens eller annat hörhjälpmedels olika delar i en påse. Låt en i gruppen stoppa ned handen och beskriva en utav hörapparatens delar och låt de andra gissa vilken del det är.

Varje elev får till uppgift att berätta om sin/sina hörapparater. Vem sköter/rengör apparaten och insatsen? Hur ofta byts batteriet? Var kastas gamla batterier? Hur förvaras batterierna?

Klipp ut och klistra in de hörapparater som finns på arbetsblad 6 (pdf, 775kb) i elevboken. Skriv ned vilka hörapparater som är anpassade för olika individer och olika hörselnedsättningar (se faktadelen).

Låt de yngre barnen öva att
  • byta slang
  • byta batteri
  • ändra från M- till T-läge eller M - MT - T-
  • tvätta insatsen och torka den.

Gör ett stapeldiagram över antalet förbrukade batterier under en månad, antalet hörapparater varje deltagare har och hur många timmar om dagen hörapparaten används.

Fråga hörcentralen om de har några kasserade hörapparater som ni kan få. Plocka isär dem och rita av. Se bild i faktadelen.

Besök en hörapparattillverkare eller be någon representant för en sådan komma till er och berätta om hörapparater och tillverkningen av dem.

Gör studiebesök i någon offentlig lokal för att lyssna med och utan slinga. Jämför.

Prova det bärbara FM-systemet inom - och utomhus.

Kontakta ett laboratorium som tillverkar insatser för hörapparater och avtala ett studiebesök där. Se hur proppar tillverkas.

Skapa tankekartor med gruppen om fel som de upplevt på sina hörapparater. Som utgångspunkt för tankekartorna kan man använda orden TYST, SVAGT LJUD och PIP (se faktadelen).

Använd arbetsblad 7 (pdf, 61kb) om felsökning.

Relaterade arbetsblad

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan