Du är här:// Startsidan / Kulturell mångfald / Att undervisa hörselskadade deltagare i sfi

Att undervisa hörselskadade deltagare i sfi

En praktisk metodbok

Erfarenheten visar att ett stort antal deltagare i sfi-undervisningen har nedsatt hörsel. År 1986 hörseltestades ca 500 sfi-studerande med kort skolbakgrund i Göteborg. Av flyktingar och andra personer med utländsk bakgrund, speciellt korttidsutbildade, visade sig betydligt fler än väntat ha en hörselnedsättning. Nedsatt hörsel försvårar i hög grad språkinlärning. Om både läraren och den studerande är omedvetna om hörselnedsättningen är det mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att underlätta inlärningen.

Eva Norinder, hörselpedagog verksam i Göteborg, har skrivit "Att undervisa hörselskadade deltagare i sfi". Det är en praktisk metodbok, som tar upp individuella studieplaner, anpassning av klassrummet, metodiska tips, läromedel och annat material m.m.

Läs mer (pdf, 402Kb)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan