Du är här:// Startsidan / Kulturell mångfald / Checklistor läromedel...

Checklistor för bedömning av läromedel och datorprogram

Ett interkulturellt synsätt bör prägla undervisning och läromedel för barn, elever och vuxna med funktionshinder och utländsk bakgrund i en skola för alla. Undervisningen i modersmål och svenska som andraspråk ska utgå från individens behov och förutsättningar. Dessa är utgångspunkten för lärarens val av läromedel. För lärare som ska välja läromedel gäller det främst att göra klart för sig vilket läromedel som behövs för varje moment i undervisningen och att sedan granska och bedöma det tillgängliga läromedlet utifrån detta. Granskningen bör ta hänsyn till läromedlets innehåll, form och funktion. Utförliga checklistor för lärarens egen bedömning av läromedel och datorprogram finns i följande pdf-dokument

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan