Du är här:// Startsidan / Kulturell mångfald / Funktionshinder och etnicitet

Funktionshinder och etnicitet

Ur "Att möta elever med hörselnedsättning och invandrarbakgrund", Specialpedagogiska institutet, 2002

Under de senaste årtiondena har människor kommit till Sverige från olika delar av världen. Många har flytt från fattigdom. Andra har flytt för att överleva. De har kommit med olika språk, livserfarenheter och kultur. Vissa av dem har också ett funktionshinder. Man kan säga att de står inför en dubbel utmaning. Dels ska de övervinna känslan av att vara främling, dels ska de bearbeta funktionshindret. Här kan det finnas förklaringar till varför det är så svårt för de människor som arbetar inom vård, omsorg och skola att nå personer med funktionshinder och utländsk bakgrund och deras familjer

Läs mer (pdf, 55Kb)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan