Du är här:// Startsidan / Kulturell mångfald / Guide/checklista till lärare

Guide/checklista till lärare: Kontakten med familjen med utländsk bakgrund

För många familjer med utländsk bakgrund är förskolan/skolan en av de få kontakter de har med det svenska samhället. Vad kan tänkas vara svårt för många av dessa familjer vi möter? Vad är det för speciellt med att samarbeta med föräldrar med annan bakgrund? För att förstå människor från andra kulturer krävs att man ringar in hela deras situation och att man ser varje individ/familj för sig för att få insikt i individens och familjens upplevelser av livet i Sverige. Det ger bättre förutsättningar för att kunna möta deras behov

Läs mer (pdf, 90Kb)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan