Du är här:// Startsidan / Kulturell mångfald / Hörselskadade i sfi-undervisning

Hörselskadade i sfi-undervisning

Erfarenheten visar att ett stort antal elever i sfi-undervisning har nedsatt hörsel. Tyvärr är det inget synligt problem. Det saknas medvetenhet och kunskap kring hörselproblematiken i samband med sfi-studier, dels om att det är så vanligt förekommande, dels om vilka effekter det har på språkinlärningen.

Eva Norinder, hörselpedagog verksam i Göteborg, berättar hur hörselskador påverkar inlärningen och vad läraren kan göra för att förbättra studerandes förutsättningar i klassrummet.

Läs mer (pdf, 76Kb)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan