Du är här:// Startsidan / Kulturell mångfald / Inledning

Inledning

Barn, elever och vuxna med hörselskador och utländsk bakgrund är en grupp som löper stor risk att hamna i ett ingenmansland mellan handikapp- och invandrarfrågor. De erfarenheter som finns i arbetet med dessa personer är att de svårigheter som uppstår relateras till hörselnedsättningen och/eller deras bakgrund. I stället för att arbeta utifrån hörselnedsättningen eller bakgrunden var för sig bör olika lärare utifrån sina specifika kunskaper utveckla arbetssätt och samverka så att insatserna stöder varandra. Dessa personer har i allmänhet en mycket sammansatt situation som medvetet bör bemötas utifrån en helhetssyn på individen och hans/hennes samspel med miljön. Kapitlet tar också upp de pedagogiska konsekvenserna av en hörselnedsättning i samband med utländsk bakgrund.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan