Du är här:// Startsidan / Kulturell mångfald / Vi är alla unika...

Vi är alla unika och ändå mer lika än vi tror. En bok om bemötande, funktionshinder och etnicitet.

Unika

Detta är en bok för alla som kommer i kontakt och arbetar med människor som har en funktionsnedsättning och sina rötter i ett annat land än Sverige. Den handlar om hur man kan skapa förutsättningar för ett bra möte människor emellan. Hur man kan komma över det vi så ofta kallar för "kulturklyftor" och avdramatisera dem. Här finns idéer, exempel och frågeställningar att ha som grund i det dagliga arbetet, att använda i gruppdiskussioner och för egna reflektioner.

Vi är alla unika - och ändå mer lika än vi tror är producerad inom projektet "Bra bemötande för personer med funktionsnedsättning och annan etnisk bakgrund". Projektet har finansierats av Statens institut för särskilt utbildningsstöd, Sisus, inom ramen för regeringens uppdrag att verka för ökad kompetens om bemötande av personer med funktionshinder.

Projektet har drivits av SIOS - Samarbetsorgan för etniska organisationer i Sverige - och i arbetet har verksamma inom områdena skola, habilitering, omsorg, arbetsförmedling, försäkringskassa samt brukare deltagit. Medverkande från Specialpedagogiska institutet är Ester Alavei, Södra regionen och Trinidad Rivera, Östra Regionen.

Boken kan beställas till portokostnad eller laddas ner som pdf-fil på: www.sios.org under rubriken Funktionshinder.

Läs mer (pdf, 355Kb)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan