Du är här:// Startsidan / Litteratur / Döva

Döva

Andersson, Bo
Döv som vuxen
Skolöverstyrelsen, 1985
Andersson, Bo
Hansson, Henrik
Döva i kulturellt perspektiv
Västanviks resurs- och utvecklingscenter. 1998
Andersson, Bo
Hammar, Åsa
Döva i litteraturen. Att växa som döv
SIH Läromedel. 1995
Andersson, Bo
En erfarenhet rikare. En bok om att bli döv
Forum, 1978
Andersson, Bo
Ständigt på väg. En vuxendöv ser tillbaka
VIS-akademin, 2004
Andersson, Bo
Hammar, Åsa
När hände vad i dövas historia
SIH Läromedel. 1996
Arkensjö, Mona
Löfqvist, Ulrika
Från visuell till auditiv kommunikation hos små döva barn med cochleaimplantat
2001
Fredäng, Päivi
Teckenspråkiga döva-identitetsförändringar i svenska dövsamhallet
Förlags AB Godolin, 2003
Författargrupp DHOPP =
-Döv och hörsel områdets doktorander och postdoktorander i pedagogik
Dövhet och hörselnedsättning
Specialpedagogiska perspektiv, Studentlitteratur 2006
Eriksson, Per
Dövas historia - del 1
SIH. 1993
Dövas historia - del 2
SIH. 1999
Greenberg, Joanne
I detta tecken
Askild & Kärnekull.1974
Heiling, Kerstin
Döva barns utveckling Pedagogiska punkten
Lärarhögskolan i Malmö, 1995
Josberg, Daniella
Döv, javisst. Leva i två världar
Bonnier Alba, 1993
Kruth, Lars
En tyst värld, full av liv
SIH. 1996
Kruth, Lars
Ett blad ur dövas historia
Sveriges dövas riksförbund SDR
Sachs, Oliver
Att se röster
Brombergs bokförlag AB. 1998
Widding-Åkerman, Gun
Instängd i tystnad
Warne, 1992

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande Hörselboken? Tveka inte att kontakta oss, vi uppskattar både ris och ros!

Pia Westlund, projektledare utveckling
Telefon: 010-473 60 26
Mobil: 0722 14 93 70
E-post:

Fredrik Roos, teknisk projektledare
SMS : 0722 – 21 89 77
E-post:

Besök gärna: www.spsm.se