Du är här:// Startsidan / Litteratur / Pedagogik/Skola

Pedagogik/Skola

Andersson, Lotta
Elever med hörselnedsättning i särskolan
Malmö: Lärarhögskolan. Lunds universitet. (s 165). 1998
Hammarstedt, Bo
Amcoff, Sven
Integration av hörselskadade elever i grundskolan
Uppsala Universitet, 1979
Nelfelt, Kerstin
Hörselskadade barns tvåspråkiga utveckling med talspråk och teckenspråk
Göteborgs universitet, 1998
Tvingstedt, Anna-Lena
Preisler, Gunilla
Ahlström, Margaretha
Skolplacering av barn med cochleaimplantat
Stockholms universitet. 2003
Tvingstedt, Anna-Lena
Sociala betingelser för hörselskadade elever i vanliga klasser
Almqvist & Wiksell, 1993
Wennergren, Ann-Christine
Dialogiskt lärande för elever i hörselklass. En studie om att utveckla ett förhållningssätt
Lärarhögskolan i Stockholm. 2002

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande Hörselboken? Tveka inte att kontakta oss, vi uppskattar både ris och ros!

Pia Westlund, projektledare utveckling
Telefon: 010-473 60 26
Mobil: 0722 14 93 70
E-post:

Fredrik Roos, teknisk projektledare
SMS : 0722 – 21 89 77
E-post:

Besök gärna: www.spsm.se