Du är här:// Startsidan / Litteratur / Rehabilitering

Rehabilitering

Borg, Erik
Danermark, Berth
Att leva med hörselnedsättning
HRF. 2004
Danermark, Berth
Att (åter)erövra samtalet. En bok om hörselskadade och kommunikation.
LäroMedia Örebro AB. 2005
Danermark, Berth
Gellerstedt Conivitis, Lotta
Att höra till. Om hörselskadades psykosociala arbetsmiljö
Örebro Universitet, 2003
Fredriksson, Carin
Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur ett par-perspektiv
Linköpings Universitet, 2001
Gullacksen, Ann-Christine
Hörselskadade i arbetslivet
Socialhögskolan i Lund, 1993
Gullacksen, Ann-Christine
När hörseln sviktar: Om livsomställning och rehabilitering
Lund: Lunds universitet. Centrum för Handikapp- och rehabiliteringsforskning. Harecs Press, 2002
Hétu, Raymond
Stigmatisering vid hörselnedsättning
SÖS 2003

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande Hörselboken? Tveka inte att kontakta oss, vi uppskattar både ris och ros!

Pia Westlund, projektledare utveckling
Telefon: 010-473 60 26
Mobil: 0722 14 93 70
E-post:

Fredrik Roos, teknisk projektledare
SMS : 0722 – 21 89 77
E-post:

Besök gärna: www.spsm.se