Du är här:// Startsidan / Litteratur / Språklig och kulturell mångfald

Språklig och kulturell mångfald

Brusén Peter
Printz Anders
Handikappolitiken i praktiken - Om den nationella handlingsplanen
Stockholm: Förlagshuset Gothia AB. 2006
Hyltenstan, Kenneth
Tuomela, Veli
Hemspråksundervisning. I Tvåspråkighet med förhinder? Invandrar- och minoritetsundervisning i Sverige
Lund: Studentlitteratur. 1996
Lahdenperä, Pirjo
Invandrarbakgrund eller skolsvårigheter? En textanalystisk studie av åtgärdsprogram för elever med invandrarbakgrund
Stockholm: HLS Förlag. 1997
Lindberg, Inger
Myter om tvåspråkighet. Svenska språknämnden
Språkvård, nr 4/04. (s 1-6). 2004
Parszyck, Ing-Marie
En skola för andra - Minoritetselevers upplevelser av arbets- och livsvillkor i grundskolan
Stockholm: HLS Förlag. 1999
Rivera, Trinidad
Anderson, Fia
På lika villkor - om läromedel för elever med funktionshinder och invandrarbakgrund
Örebro: Specialpedagogiska institutet. 2002
Rönnberg, Irene
Rönnberg, Lennart
Minoritetselever och matematikutbildning - en litteraturöversikt
Stockholm: Skolverket. 2002

Elever med utländsk bakgrund: En sammanfattande bild
Skolverket. 2005

Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige
SOU 2005: 56
Tallberg-Broman, Ingegerd
Rubinstein Reich, Lena
Hägerström, Jeanette
Likvärdighet i en skola för alla. Historisk bakgrund och kritisk granskning
Stockholm: Skolverket. 2002
Toumela, Veli
Modersmålsundervisningen - en forskningsöversikt. Bilaga till rapporten
Flera språk - flera möjligheter.
Utveckling av modersmålstöd och modersmålsundervisning - ett regeringsuppdrag
Dnr 2001: 2751. 2002
Ullmark, Monica
Rivera, Trinidad
Att möta elever med hörselnedsättning och invandrarbakgrund
Örebro: Specialpedagogiska institutet. 2002

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande Hörselboken? Tveka inte att kontakta oss, vi uppskattar både ris och ros!

Pia Westlund, projektledare utveckling
Telefon: 010-473 60 26
Mobil: 0722 14 93 70
E-post:

Fredrik Roos, teknisk projektledare
SMS : 0722 – 21 89 77
E-post:

Besök gärna: www.spsm.se