Du är här:// Startsidan / Litteratur / Teknik och pedagogik

Teknik och pedagogik

Bergkvist, Håkan
74 röster om skolan. Att vara hörselskadad individualplacerad i år 7, 8 eller 9
Örebro: Specialpedagogiska institutet. 2001
Gustafsson, Arne
Klassrum för hörselskadade - några exempel på alternativa lösningar för en friare undervisning
Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning 1(3):21-24. 2002
Gustafsson, Arne
Sandmon, Leila
Några utvärderingar av hörselteknisk utrustning i institutionslokaler vid RGH, Risbergska skolan i Örebro
Nordisk tidskrift för hörsel- och dövundervisning 3(4):6-10. 2005
Gustafsson, Arne
Teknisk audiologisk verksamhet bland barn inom olika skolformer. - En översikt av situationen i Sverige
I Salmivalli A & Jauhiainen T, eds. Kursbok Nordiska Audiologiska Sällskapets Kurs i Åbo juni 1986: 38-45
Heiling, Kerstin
Teknik är nödvändigt - men inte tillräckligt
Malmö högskola. 1988

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande Hörselboken? Tveka inte att kontakta oss, vi uppskattar både ris och ros!

Pia Westlund, projektledare utveckling
Telefon: 010-473 60 26
Mobil: 0722 14 93 70
E-post:

Fredrik Roos, teknisk projektledare
SMS : 0722 – 21 89 77
E-post:

Besök gärna: www.spsm.se