Du är här:// Startsidan / Om Hörselboken
Om Hörselboken

Om Hörselboken

Hörselboken handlar om hörselkunskap. Den är en handledning att använda som stöd i det pedagogiska arbetet med barn, ungdomar och vuxna med hörselnedsättning.

Hörselboken var från början en tryckt produkt. Sedan 2001 är boken omgjord till en webbaserad produkt, tillgänglig för alla. Att Hörselboken finns på webben gör det möjligt att revidera och utveckla den kontinuerligt.

Hörselboken revideras och utvecklas kontinuerligt. Redaktionen består av Carin Norman, Mats Nordén, Josefin Högberg, Anna Lindqvist och Håkan Bergkvist.

Kontakta oss med tips och synpunkter!
eller

Medverkande

Författare: Henriette Bixo, Carin Lövén Norman, Mats Nordén, Britt-Louise Cederström, Ingrid Adelsköld, Eva Volckerts, Bo Andersson, Arne Gustafsson och Trinidad Rivera
Illustrationer: Annette Vollrathson, Åsa Stjärnfeldt
Grafisk form: Astor Karlsson
Design och gränssnittssprogrammering: Chillicon
Projektansvariga: Pia Westlund, projektledare utveckling och Fredrik Roos, teknisk projektledare

Handledningen

Riktar sig till dig som är lärare/handledare. Handledningen är uppdelad i kapitel med målbeskrivning och tips om elevuppgifter med hänvisningar till arbetsbladen. Uppgifterna ska anpassas till de individuella behoven i gruppen eller för den enskilda deltagaren. Vissa uppgifter löses bäst i grupp, andra lämpar sig bättre för enskilda övningar. De är inte ordnade i svårighetsgrad, så man kan över tid återkomma till avsnitten för repetition eller fördjupning. Gå till Handledningen

Faktadelen

Vänder sig till dig som är lärare/handledare eller dig som allmänt söker kunskap om hörsel och hörselskador och refererar till motsvarande kapitel i handledningen.
Gå till Faktadelen

Arbetsblad

Dessa riktar sig till eleven/kursdeltagaren eller till gruppen. I handledningen finner du metodanvisningar och under vilka avsnitt arbetsbladet passar in. Loggbok: Vi föreslår att varje deltagare gör en egen personlig skriv- och klippbok som följer dem år efter år. I den kan deltagaren t.ex. göra anteckningar, klistra in sitt audiogram, sammanfatta diskussioner, klistra in bilder, rita, redovisa studiebesök, skriva ned sina egna dikter och litterära försök i ämnet. Loggboken kan ge stoff till reflektioner och perspektiv på tidigare skeden i livet och därmed ge möjligheter att följa sin egen utveckling mot ökad medvetenhet.Gå till Arbetsbladen

Audiologisk ordlista

Materialet utgår från en ordlista publicerad i "Att möta elever med hörselnedsättning och invandrarbakgrund" av Monika Ullmark och Trinidad Rivera. (Specialpedagogiska institutet 2002). Gå till Ordlistan

Den audiologiska ordlistan uppdateras fortlöpande.
Tips från läsarna är välkomna!

Ansvarig utgivare

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM)

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande Hörselboken? Tveka inte att kontakta oss, vi uppskattar både ris och ros!

Pia Westlund, projektledare utveckling
Telefon: 010-473 60 26
Mobil: 0722 14 93 70
E-post:

Fredrik Roos, teknisk projektledare
SMS : 0722 – 21 89 77
E-post:

Besök gärna: www.spsm.se