Du är här:// Startsidan / Ordlista

Ordlista - A

T

Taktila hjälpmedel
Ljudsignaler som omvandlas till vibrationer
Talaudiometri
Mäter förmågan att använda sin hörsel till att uppfatta tal
Talavstånd
Det avstånd man behöver för att uppfatta tal
Talbanan
Visar hur de svenska talljuden uppfattas på en meters avstånd
Talområde
Frekvensområde för tal
Talpedagog
Pedagog som arbetar med röst, tal och språk
Teckenspråk
Dövas språk, visuellt språk
Tecknad svenska
Teckenspråk med svenska som utgångspunkt
Teleslinga
Anordning i ett rum som gör att man med hörapparat i T-läge endast hör den som pratar i mikrofon. Detta gör det lättare att uppfatta vad som sägs eftersom störande biljud försvinner
Telespole
Magnet som tar upp teleslingans ljud
Texttelefon
Telefon med tangentbord avsedd för döva och hörselskadade
Tinnitus
Öronsus
T-läge
Läge på hörapparaten för teleslingaupptagning
Tolk
Översättare
Tonande
Som bildas genom att stämbanden alstrar ton
Tonaudiometri
Bestämning av hörbar ljudstyrka för rena toner av olika frekvens
3 G telefon
Mobiltelefon med bild. 3 G = tredje generationen
Trumhinnan
Membran som avskiljer ytterörat från mellanörat
TSS
Tecken som stöd

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter rörande Hörselboken? Tveka inte att kontakta oss, vi uppskattar både ris och ros!

Pia Westlund, projektledare utveckling
Telefon: 010-473 60 26
Mobil: 0722 14 93 70
E-post:

Fredrik Roos, teknisk projektledare
SMS : 0722 – 21 89 77
E-post:

Besök gärna: www.spsm.se