Du är här:// Startsidan / Vuxna / Alternativa kommunikationssätt

Alternativa kommunikationssätt

Svenskt teckenspråk

Teckenspråket (tsp) är ett eget språk med egen grammatik och uppbyggnad och det är helt skilt från svenska språket. Det går inte att använda båda språken samtidigt. Teckenspråket är ett visuellt och gestuellt språk. Detta innebär att det uppfattas med synen och produceras med händerna, men också med axel-, huvud-, mun- och ögonrörelser.

Händerna utför teckenspråkets symboler, det man kallar "tecken". Att använda teckenspråk innebär ett särskilt sätt att kommunicera. Regler för turtagning och återkoppling är annorlunda än i talade språk.

Teckenspråket är barndomsdövas första språk. Ibland kallas det "dövas modersmål", fastän det är modersmål i egentlig mening endast för döva som har döva, teckenspråkiga föräldrar. Genom ett riksdagsbeslut 1981 erkände Sverige som första land i världen teckenspråket som ett fullvärdigt språk och som dövas "modersmål". Därigenom fick döva rätt till tvåspråkighet, och specialskolan och riksgymnasiet för döva blev tvåspråkiga skolor med teckenspråk som undervisningsspråk och undervisning i teckenspråk och skriven svenska.

Teckenspråket är inte internationellt, utan varje språkområde har sitt eget teckenspråk med egen grammatik, eget ord-/teckenförråd och i viss mån egna kulturella drag. Teckenspråk saknar skriftspråk.

A B C D
E F G H
I J K L
M N O P
Q R S T
U V W X
Y Z Å Ä
Ö      

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan