Du är här:// Startsidan / Vuxna / Anhöriga

Anhöriga

När den ena parten i ett parförhållande drabbas av en hörselnedsättning får båda problem i vardagen. Hur hanterar man den nya situation som uppkommit? Det är en omställningsprocess för alla och kräver att båda måste förändra sitt sätt att kommunicera.

Det här kan man läsa i en avhandling:
”Att lära sig leva med förvärvad hörselnedsättning sett ur ett par-perspektiv –
om anpassningsstrategiers funktionella och sociala innebörder”

(Avhandling i handikappvetenskap, Institutet för handikappvetenskap, Linköpings och
Örebro universitet, Carin Fredriksson. 2001)

Carin Fredriksson " Anhöriga" (pdf)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan