Du är här:// Startsidan / Vuxna / Anpassning/coping

Anpassning/coping

Coping handlar om individens sätt att hantera den stress som uppstår i olika situationer t.ex. när det är svårt att höra. Man måste börja med den personliga bearbetningen av att ha en funktionsnedsättning. Att erkänna hörselnedsättningen och få insikt i vad den innebär förutsätter prövning av självbilden. För att skapa en stabil självbild är personen med hörselnedsättning beroende av att få ökade erfarenheter av hörselnedsättningens konsekvenser, andras reaktioner och av sin egen förmåga att klara av dessa situationer. Man måste identifiera och få erfarenhet av de hinder hörselnedsättningen ger. Den personliga utvecklingen av hörselkompetens går från erkännande till insikt och kompetens...."lära sig leva med". Se nedan under arbetsliv.

Kafferast

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan