Du är här:// Startsidan / Vuxna / Kommunikation

Avläsning

Vad menas med talavläsning? Att avläsa tal betyder att hörsel- och synsinnet används samtidigt. Även andra mentala förmågor krävs för att förstå tal t.ex. förmåga att gissa och associera och använda sin fantasi. Normalhörande utnyttjar omedvetet talavläsning i bullriga miljöer. För personer med hörselnedsättning är talavläsningen ett mycket viktigt komplement till hörapparaterna, även i tysta miljöer.

Talavläsning är inte bara läppavläsning utan kompletteras också av inkommande ljud från den hörsel som finns kvar. Personer med svår hörselnedsättning har stöd av förstärkta hörselrester vid avläsning. Även döva personer har nytta av den visuella bild de får.

I avläsesituationen dominerar antingen syn- eller hörselinformation. För de som har haft sin hörselnedsättning sedan barndomen verkar den visuella informationen dominera, vilket kan bero på att synintrycket spelat en större roll vid språkinlärningen för dem jämfört med de normalhörande (Tillberg et al 1996).

En studie (Risberg & Lubker 1978) visar att förståelsen av tal ökar betydligt om personen med hörselnedsättning har tillgång till både hörsel och syn samtidigt. Äldre hörselskadade testades i en experimentell situation där de fick enbart lyssna, enbart avläsa eller utnyttja båda kanalerna samtidigt. Resultatet blev för de olika presentationssätten i genomsnitt för de olika personerna 6 %, 1 % och 45 %. Det fanns stora variationer mellan personerna.

Procent rätt uppfattade ord i svåra meningar
Läs mer (pdf)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan