Du är här:// Startsidan / Vuxna / Dövblinda

Dövblindhet

Att vara dövblind behöver inte innebära att man är helt döv och helt blind. Vissa kan ha begränsad syn och hörsel. Men en person med dövblindhet kan inte låta synen kompensera bristen på hörsel eller låta hörseln kompensera synskadan. Tillsammans gör de båda funktionshindren det totala handikappet svårare. Dövblindhet leder till svårigheter att kommunicera med andra, få tillgång till information, kunna orientera sig självständigt i omgivningen och påverkar livets alla områden vilket också får konsekvenser av psykologisk och social karaktär. För vissa personer med dövblindhet tillkommer även andra funktionshinder.

"En person är dövblind när han eller hon har en allvarlig grad av kombinerad syn- och hörselskada. Vissa personer är helt döva och blinda, andra har både syn- och hörselrester. Kombinationen av funktionshinder reducerar ömsesidigt möjligheterna att utnyttja eventuella syn- och hörselrester" (utdrag ur nordiska definitionen av dövblindhet).

Personer med dövblindhet delas ofta in i två undergrupper, dövblindfödda och dövblindblivna. Till gruppen dövblindfödda räknas de som har en medfödd syn- och hörselnedsättning och de som mist både syn och hörsel i förspråklig ålder. Personer som är dövblindfödda har ofta ytterligare funktionshinder.

Till gruppen dövblindblivna personer hör de som senare i livet fått en nedsättning av syn och/eller hörsel.

Gruppen dövblindblivna delas ofta in i fyra undergrupper

  • personer som är primärt döva eller hörselskadade, som fått en synnedsättning senare i livet och som har tecken som första språk
  • personer som är primärt hörselskadade och som fått synnedsättning senare i livet och som har talspråk som första språk
  • personer som är primärt blinda eller synskadade, som har fått en hörselnedsättning senare i livet och som har talspråk som första språk
  • personer som varit normalt hörande och seende, som fått både en syn- och hörselnedsättning senare i livet och som har talspråk som första språk

Idag vet man att det finns många orsaker till dövblindhet. De flesta anses ha genetiska orsaker och övriga beror på infektioner, olyckor och andra ännu okända anledningar. Det beräknas finnas ett 50-tal syndrom som leder till dövblindhet.

Dövblindheten uppträder under olika skeden i livet och ser olika ut beroende på när i livet den inträffat. Dövblindhet påverkar personens hela livssituation. Även anhöriga behöver få råd och stöd när någon i familjen drabbas av dövblindhet.

Källa: www.habilitering.nu (öppnas i nytt fönster)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan