Du är här:// Startsidan / Vuxna / Fritiden

Fritiden

Intresseorganisationerna, ibland kallade brukarorganisationerna, erbjuder personer med hörselnedsättning sitt stöd och anordnar aktiviteter av olika karaktär. På många ställen ordnas möten, kurser, utflykter, resor och studiecirklar av olika slag.

Intresseorganisationer för döva och hörselskadade
Förening Förkortning Tidskrift
Hörselskadades Riksförbund HRF Auris
  Tinnitusföreningen    
  Cochleaimplantatföreningen    
  Ménièreföreningen    
  Intresseföreningen Överkänslighet För Ljud    
Intresseföreningen för Gravt hörselskadade och Vuxendöva IGV  
Föreningen för hörselskadade i yrkesverksam ålder    
Föreningen för hörselskadade med invandrarbakgrund SHIBA  
Sveriges Dövas Riksförbund SDR Dövtidningen
Intresseföreningen för barndomshörselskadade IBH  
Föreningen Sveriges Dövblinda FSDB Kontakt med FSDB
Föreningen för hörselskadade och döva barn med familjer FSDBF Riks  
Vuxendöva i Sverige VIS Tidningen för vuxendöva
Artister och Musiker AMMOT  

Logor

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan