Du är här:// Startsidan / Vuxna / Hörtaktik/strategier

Hörtaktik/strategier

Hörtaktik är ett samlingsbegrepp för de metoder som en person med en hörselnedsättning använder för att lösa praktiska, tekniska och psykologiska problem som orsakas av hörselnedsättningen.

Det är förstås viktigt att den som har en hörselnedsättning själv blir medveten om de strategier som bidrar till att på bästa sätt kunna utnyttja hörseln i olika situationer och att inse hur man ska bete sig för att förbättra kommunikationen i vardagslivet. Resultatet när strategierna fungerar bra, är att man känner sig mindre besvärad och därmed kan hantera olika kommunikationsproblem.

Här är några viktiga punkter:

Inte dölja

Tala om att du har nedsatt hörsel och framför allt vad som kan göras för att underlätta kommunikationen.

Tala om för andra vad en hörselnedsättning är för något t.ex. att man hör i vissa situationer men inte i andra; att man måste anstränga sig och fort blir trött.

Våga visa hörapparaten och berätta om dess möjligheter och begränsningar.

Hörapparaten förstärker även oönskade ljud.

Berätta varför du ibland inte orkar sitta med på alla fikaraster. Du kanske behöver vila i tystnad

Tala om att du inte är nonchalant eller ointresserad om du inte svarat utan att det beror på att du inte hört.

Ljudmiljö

Anpassa ljudmiljön med t.ex. textilier och akustikplattor.
Ta bort ljudkällor som stör: skrivare, kopieringsapparat, radio etc.

Ta till ljuddämpande åtgärder t.ex. i fikarummet såsom tassar på stolarna, dukar på borden som dämpar skrammel av porslin.

Lär dig hantera och använda tekniska hjälpmedel (som slinga och konferenshjälpmedel).

Kontrollera vilka lokaler som har slinga och att den fungerar.
Välj extra förstärkning till telefon eller välj texttelefon.

Tilltala andra bara när du är så nära att du är säker på att kunna höra svaret.

Avläsning

Det är viktigt med ögonkontakt, mycket avläses via synen.

Artikulera väl, men överdriv inte.

Håll ett lagom avstånd till den du talar med, så det är lätt att se ansiktet.

Dölj inte munnen.

Munnen

Belysning

Den som talar bör ha ansiktet belyst och inte stå i motljus t. ex . med ryggen mot fönstret.

Se till att inte själv bli bländad.

Ställ krav på en god belysning, då synintrycken betyder mycket.

Möblering

Tänk på hur du möblerar ditt rum på arbetet.

Det är viktigt att se den som kommer in. Använd en spegel.

Sätt tassar under stolar och andra möbler som skrapar när de flyttas.

Skriftlig information

Be om skriftlig information (arbetsplatsen, föreningsliv o. dyl.)

Det underlättar ofta om kontakter sker när så är möjligt

via mail, fax och sms istället för via telefon.

Använd skrivtolk eller teckenspråkstolk om det behövs.

Omfrågeteknik

Ställ kontrollfrågor så du vet att du har hört rätt gärna så att svaret blir ett kort ja eller ett långt"nej, det kan jag inte". Då blir svaret lätt att tyda.

Gör gärna en sammanfattning eller be någon annan göra det efter en viktig fråga så att du vet att du uppfattat allt.

Praktiska tips ur HRF's "Att leva med hörselnedsättning" (pdf, 2.0Mb)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan