Du är här:// Startsidan / Vuxna / Inledning

Inledning

Det finns många i Sverige som har nedsatt hörsel. Det är över 1 miljon människor.(Enligt HRF’s årsrapport 2005 var det 13,2 % av Sveriges befolkning i ålder 16-84 år) Du möter säkert någon varje dag, som har nedsatt hörsel, men det syns inte utanpå – det är en dold funktionsnedsättning. Många tror att försämrad hörsel bara beror på åldrande men mer än hälften av alla med nedsatt hörsel är under 65 år. Hörselnedsättning är alltså ett folkhälsoproblem och berör var nionde svensk person. Vad menas då med nedsatt hörsel?

Det kan innebära allt från lättare nedsättning till dövhet. Man kan ha en hörselnedsättning eller vara döv sedan födseln eller tidig barndom. Man kan också förvärva sin hörselskada eller dövhet i vuxen ålder. Om man får nedsatt hörsel i vuxen ålder kan det innebära en stor omställning både i hur man ser på sig själv och hur man umgås med andra. Den egna inställningen är viktig och det kan ta lång tid att acceptera sin hörselnedsättning. Men kunskap är en bra början för förbättrad livskvalitet. Det stärker självförtroendet och ger realistiska förväntningar på framtiden.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan