Du är här:// Startsidan / Vuxna / Kommunikation

Kommunikation

Grundläggande för förståelse och gemenskap mellan människor är att vi kan byta tankar och idéer - att kommunikationen fungerar.

En hörselnedsättning kan bli ett kommunikationshandikapp. Kontakten människor emellan blir sämre eller kan brytas helt. Att samtala är mer komplicerat än man tror och det räcker med att det uppstår små störningar för att man ska känna sig osäker. Det handlar inte bara om vad som sägs utan också hur det sägs och framför allt hur mottagaren uppfattat vad som sagts.

Tempot, tonfallet, rytmen i talet ger viktig information. Om man inte tillräckligt snabbt kan registrera detta kan man missa innehållet i repliken och också låta tveksam i sitt svar. Det går bra att samtala med en person i tyst miljö men i grupp uppstår stora problem.

Det är svårt att hinna se och höra vem som har ordet och om många pratar samtidigt är det särskilt svårt att uppfatta vad som sägs.

Resumé av boken "Att återerövra samtalet" (Danemark) (pdf)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan