Du är här:// Startsidan / Vuxna / Psykologiska aspekter

Psykologiska aspekter

Hörselnedsättning kommer sällan plötsligt. Den smyger sig på gradvis och oftast är det någon i omgivningen, som först märker att hörseln försämrats. De tycker att personen inte lyssnar ordentligt, verkar vara tankspridd eller höjer ljudet på TV´n för mycket. Själv tycker personen att omgivningen talar tyst eller otydligt - "mumlar" - och att det är svårt att höra samtal p.g.a. att t.ex bullret i trafiken har ökat.

Han/hon känner sig onormalt trött och har svårt att hänga med i samtal med andra. Det är svårt att själv inse att man missar information, men närstående brukar uppmärksamma det först. Det är viktigt att söka hjälp och göra en hörselundersökning - att ta ett audiogram.

Det är också viktigt att ha goda kunskaper om hörsel och förstå vad man kan göra för att underlätta för sig själv och personer i omgivningen.

Svårigheten att acceptera en hörselnedsättning har en rad orsaker. Samspel och socialt liv med andra människor är grundläggande för den egna identiteten. När samspelet inte fungerar så upplever vi att identiteten hotas. Detta leder till känslomässiga reaktioner som att förtränga, förneka eller bagatellisera problemen eller komma med bortförklaringar.

Thomas Nordlöf- "Att leva med en hörselnedsättning - psykologiska aspekter" (pdf, 186Kb)

Familj i soffa

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan