Du är här:// Startsidan / Vuxna / Samhällets stöd

Samhällets stöd

Hörselvårdens rehablitering:

Hörselvården ska kunna erbjuda allsidig rehabilitering. Hörselvårdens organisation varierar i landet men i de flesta landsting finns det flera olika fristående delar: hörcentraler, pedagogisk, teknisk samt medicinsk hörselvård. Hörselkliniker finns vid landets universitets- och regionsjukhus.

En rehabilitering består av mycket mer än en hörapparatutprovning. De delar som ingår i en utökad rehabilitering är:

 • Hörselutredning (diagnos, behovsanalys, vårdplan).
 • Kunskap om örats och hörselns funktion, den egna hörselnedsättningen, samt insikt i den medicinska behandlingens möjligheter och begränsningar.
 • Kunskap om mänskligt samspel och kommunikation och vad man själv och andra kan göra för att underlätta den. Insikt i de egna begränsningarna och vad en bristande kommunikation kan leda till.
 • Insikt i kommunikativa strategier, avläsningens och hörträningens möjligheter och begränsningar, samt information om alternativa kommunikationsmetoder.
 • Kännedom om hur fördomar och attityder till personer med hörselnedsättning har uppkommit, samt insikt i vilka fördomar och attityder man själv kan ha och hur detta kan påverka livssituationen.
 • Kunskap om och insikt i hörselnedsättningens psykologiska aspekter.
 • Kunskap om ljud, ljudmiljöer, olika mätmetoder i diagnostiskt syfte, hörhjälpmedel samt insikt i teknikens möjligheter och begränsningar.
 • Kunskaper om samhällets stöd, arbetsfrågor och intresseföreningar, samt insikt i möjligheter till påverkan.
 • Kunskap om avspänningens betydelse och erfarenhet av konstruktiv avspänning.
 • Möjlighet till samtal och erfarenhetsutbyte.
 • Information, stöd och råd till anhöriga.
 • Information och råd till arbetsplatsen.

Vårdteamet: Rehabilitering är ett teamarbete där flera olika yrkesgrupper samarbetar, som läkare, audionom, pedagog, kurator, psykolog och tekniker. Även sjukgymnast med avspänning och logoped som arbetar med röst och talvård kan ingå.

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan