Du är här:// Startsidan / Vuxna / Stigmatisering

Stigmatisering vid hörselnedsättning

Raymond Hétu

Innehållet i denna artikel ( se pdf nedan) har lärt oss mer om hur en hörselskadad person känner sig och ofta interagerar med sina medmänniskor för att dölja sin hörselnedsättning.

Att bli stigmatiserad betyder att man behandlas som avvikande.

Skammen över hörselskadan kan ge upphov till ett större handikapp än själva hörselskadan. Individen vågar inte efterfråga effektiv kompensation för hörselnedsättningen. Skammen blir lätt ett rehabiliteringshinder som faktiskt kan bearbetas och reduceras. Patienten känner sig inte lika stigmatiserad längre och kan komma vidare i sin rehabilitering t.ex. med hörapparatutprovning. Vi har goda erfarenheter av att tillämpa detta synsätt i våra rehabiliteringar.

För att underlätta spridning av kunskapen till patienter, personal inom hörselvården och andra intresserade har vi låtit översätta artikeln till svenska.

Artikeln publicerades ursprungligen (Scand Audiol 1996, Suppl. 43, 12-24)
I översättning av Marika Lagertorp

Fackgranskning och korrektur: Håkan Lindberg, psykolog och Elisabeth Ternevall Kjerulf överläkare Hörselkliniken Karolinska Universitetssjukhuset Vuxenrehabiliteringen

"Stigmatisering vid hörselnedsättning" (pdf)

Svåra ord

Finner du något svårt ord i texten som du inte förstår? I vår ordlista har vi samlat de flesta av alla svåra ord på denna webbplats.

Se hela ordlistan